درباره من

بهترین خودت باش، دنیا به اندازه کافی آدم معمولی توی خودش داره!

TelegramAPI 90%
PHP 60%
#C 50%
فوتوشاپ 80%
HTML 35%
دوره های من