میلاد اسدی

درباره من

مدیر ارشد لایت کالج و لایت کمپانی

تجربه سال ها برنامه نویسی و تدریس در حوزه کامپیوتر

#C 85%
HTML 70%
CSS 60%
Java 70%
C 65%
++C 75%
SQL Server 100%
MongoDB 100%
SQLite 100%
MySQL 100%
Stimulsoft 70%
WordPress 75%
XML 40%
Cisco Packet Tracer 50%
دوره های من